MVฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-90 และเพลงใหม่ๆ

ปักษ์ใต้บ้านเรา -โลกดนตรี ครั้งที่ 1 เนื้อเพลง " ปักษ์ใต้บ้านเรา "

ปักษ์ใต้บ้านเรา -โลกดนตรี ครั้งที่ 1ปักษ์ใต้บ้านเรา -โลกดนตรี ครั้งที่ 1
--- เนื้อเพลง " ปักษ์ใต้บ้านเรา "
โอ่ โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา(โอ่ โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา) แม่น้ำภูเขา
ทะเลกว้างไกล อย่าไปไหน กลับใต้บ้านเรา (อย่าไปไหนกลับใต้บ้าน
เรา)

โอ้ต้นยางยังยืนคงทน เหมือนดั่งคนปักษ์ใต้ไม่ท้อชีวา โอ้แม่
น้ำตาปียังไหล หลากมาเหมือนน้ำตา ชาวใต้ที่ไหลร่วงริน (ซ้ำ*)

ค่ำคืนนี้ ยินเสียงกลองโนราห์ เสียงหนังลุงแว่วมา ข่าวว่าไม่พอ
จะกิน กรีดยางปาดตาล ทำงานอยู่เป็นอาจิณ แต่ว่าไม่พอกิน หนี้สินอีรุง
ตุงนัง (ซ้ำ*)

โอ้หนุ่มสาว พวกเจ้าไปอยู่ไหน รู้ไหมเมืองใต้ ขาด
คนจะคอยดูแล เมืองใต้วันนี้ ยังไม่พอกิน โปรดเลือก นายกทักษิณ กลับไปช่วยดูแล...
ปักษ์ใต้บ้านเรา...

โปรดเลือก นายกทักษิณ กลับไปช่วยดูแล...
ปักษ์ใต้บ้านเรา

ฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-80เพลงฮิต MV และเพลงใหม่ๆ ล่าสุด mp3 ฟังเพลงออนไลน์ โค้ดเพลงhi5