MVฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-90 และเพลงใหม่ๆ

ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว - เฝ้าคอย

ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว - เฝ้าคอยปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว - เฝ้าคอย


เฝ้าคอยใครสักคน
จะหลงทางผ่านมา
เฝ้าคอยใครสักคน
ใจหวังเพียงจะพูดจา
อยากเพียง...พบหน้า...ทักทาย
อยากจะเพียงพูดคุย...รู้จัก...ทักทาย
เพียงเท่านี้ก็พอ............
เฝ้าคอยใครสักคน
ที่เขาใจเดียวกับเรา
เฝ้าคอยใครสักคน
ไม่หวังอะไรจากเขา
แค่เรา...นั้นต่าง...รู้ใจ
ไม่ต้องการให้งาม...ล้ำเลิศ...เหนือใคร
เพียงเท่านี้ก็พอ............
~อาจเป็นเธอนั้นเอง ที่ฉันคอยอยู่
แต่ดูเธอไม่เคย...เฉลียวใจ
อยากให้เธอล่วงรู้ ถึงความ...ในใจ
เปิดดวงใจสบตา...ทักทาย.................
เฝ้าคอยใครสักคน
ที่เขาจริงใจกับเรา
เฝ้าคอยใครสักคน
ที่สนใจคนอย่างเรา
สบตา...แล้วต่าง...รู้ใจ
อย่าเป็นเพียงผ่านมา...แล้วผ่าน...พ้นไป
เพียงเท่านี้ก็พอ...........................................................

ฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-80เพลงฮิต MV และเพลงใหม่ๆ ล่าสุด mp3 ฟังเพลงออนไลน์ โค้ดเพลงhi5