MVฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-90 และเพลงใหม่ๆ

MV แอ๊บแบ๊ว (Magic city) หัน-ปิ้ง

MV แอ๊บแบ๊ว (Magic city) หัน-ปิ้งMV แอ๊บแบ๊ว (Magic city) หัน-ปิ้ง

เนื้อเพลง: แอ๊บแบ๊ว
อัลบั้ม
เจอเธอเมื่อไร ยังไม่กล้าสบตา
หากเธอมองกลับมา แล้วจะทำอย่างไร
เจอเธอมากี่ที
มีอาการประมาณว่าเขินทุกทีเรื่อยไป
ตาเริ่มจะลอย ใจ ละลาย ละลาย
แบบนั้น อะ อะ อาย
ไปก็ไปไม่เป็น
และอาการอย่างนี้
กลัวว่าเธอจะเห็นว่าฉันเป็นไรมากมาย

แอบแหวว
เมื่อเจอะเธอแล้วใจมันเริ่มวิ๊ง
ตามันบลิ๊ง ก็เก็บอาการไว้ไม่อยู่

ไม่ตั้งใจแอ๊บ แอ๊บแบ๊ว
แต่เจอะเธอแล้ว มันมี
ต้องเป็นตาแป๋วทุกที
ที่เป็นแบบนี้ เพราะเธอๆ
ไม่ตั้งใจ แอ๊บ แอ๊บแบ๊ว
แต่เจอะเธอแล้วฉันเผลอ
ก็มีอาการเบลอๆ
ก็เป็นต้องเผลอแบ๊วไปทุกที
เพราะใคร

(Rap)
พอเจอกับฉันทำอารมณ์เสียหน้าตาละเหี่ยใจ
พอเจอหนุ่มตี๋หน้าตาเกาหลีแล้วเธอก็เปลี่ยนไป
ทำตาบ๊องแบ๊วและอาโนเนะร่าเริงอย่างสดใส
เป็นไปได้ไง โอ๊ะ
เป็นไปได้ไง

แอบแหวว
เมื่อเจอะเธอแล้วใจมันเริ่มวิ๊ง
ตามันบลิ๊ง ก็เก็บอาการไว้ไม่อยู่

ไม่ตั้งใจแอ๊บ แอ๊บแบ๊ว
แต่เจอะเธอแล้ว มันมี
ต้องเป็นตาแป๋วทุกที
ที่เป็นแบบนี้ เพราะเธอๆ
ไม่ตั้งใจ แอ๊บ แอ๊บแบ๊ว
แต่เจอะเธอแล้วฉันเผลอ
ก็มีอาการเบลอๆ
ก็เป็นต้องเผลอแบ๊วไปทุกที

ไม่ตั้งใจแอ๊บ แอ๊บแบ๊ว
แต่เจอะเธอแล้ว มันมี
ต้องเป็นตาแป๋วทุกที
ที่เป็นแบบนี้ เพราะเธอๆ
ไม่ตั้งใจ แอ๊บ แอ๊บแบ๊ว
แต่เจอะเธอแล้วฉันเผลอ
ก็มีอาการเบลอๆ
ก็เป็นต้องเผลอแบ๊วไปทุกที

ไม่ตั้งใจแอ๊บ แอ๊บแบ๊ว
แต่เจอะเธอแล้ว มันมี
ต้องเป็นตาแป๋วทุกที
ที่เป็นแบบนี้ เพราะเธอๆ
ไม่ตั้งใจ แอ๊บ แอ๊บแบ๊ว
แต่เจอะเธอแล้วฉันเผลอ
ก็มีอาการเบลอๆ
ก็เป็นต้องเผลอแบ๊วไปทุกที
เพราะใคร

ฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-80เพลงฮิต MV และเพลงใหม่ๆ ล่าสุด mp3 ฟังเพลงออนไลน์ โค้ดเพลงhi5