MVฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-90 และเพลงใหม่ๆ

@^@..MV..เพลง ร่ำไร : อัสนี วสันต์ พร้อมเนื้อร้อง

@^@..MV..เพลง ร่ำไร : อัสนี วสันต์ พร้อมเนื้อร้อง@^@..MV..เพลง ร่ำไร : อัสนี วสันต์ พร้อมเนื้อร้อง
เพลง ร่ำไร

ศิลปิน อัสนี วสันต์ โชติกุล
ร่ำไร
อัสนี & วสันต์ โชติกุล
Cดนตรี..
..ยังจำ ได้ไหม
ถึงใคร ที่เธอ เคยเจอ
ถึงใคร ที่เคย พร่ำเพ้อ
ที่เธอ ไม่เคย ห่างไกล
..ยังจำ ได้ไหม
ถึงคน ที่เคย เอาใจ
ถึงคน ที่เคย อ่อนไหว
ถึงใคร ที่ไกล จากเธอ
..ฉัน ก็เป็น เช่นดัง เช่นเคย
แม้ วันคืน จะเลย ล่วงมา
ร้อง เป็นเพลง บรรเลง ภาษา
ได้ เป็นยา รักษา บรรเทา
ยังจำ ได้ไหม
ถึงใคร ที่เธอ เคยเจอ
ถึงใคร ที่เคย พร่ำเพ้อ
ที่เธอ ไม่เคย ห่างไกล
( เพลง นี้ เป็น ของ เธอ
ผู้เดียว นะ
ความ ข้อง เกี่ยว นิด เดียว
ที่ฉัน มี
หาก แม้ แต่ ขอ เพียง
ให้เธอ นั้น
หมั่น ให้ ความ สำคัญ ต่อกัน
ความ รัก เอย เจ้า เคย เรียกหา
เออ น้ำตา เจ้า เอย )
ยังจำ ได้ไหม
ถึงคน ที่เคย เอาใจ
ถึงคน ที่เคย อ่อนไหว
ถึงใคร ที่ไกล จากเธอ
ร่ำไร ไม่ลืม ร้องเพลง
ยังขัดขืน ส่งเป็นสำเนียง นี้
แต่เพียงถ้อยคำ นั้น
จากคืนและวัน ที่ฉัน ไม่ลืม
ก็อยาก จะขอ
ให้เธอ ได้จด ได้จำ
ให้เธอ ได้เจอ ดั่งคำ
ให้จำ อย่าทำ กับใคร
( เพลง นี้ เป็น ของ เธอ
ผู้เดียว นะ
ความ ข้อง เกี่ยว นิด เดียว
ที่ฉัน มี
หาก แม้ แต่ ขอ เพียง
ให้เธอ นั้น
หมั่น ให้ ความ สำคัญ ต่อกัน
เพลง นี้ เป็น ของ เธอ
ผู้เดียว นะ
ความ ข้อง เกี่ยว นิด เดียว
ที่ฉัน มี
หาก แม้ แต่ ขอ เพียง
ให้เธอ นั้น
หมั่น ให้ ความ สำคัญ ต่อกัน
เพลง นี้ เป็น ของ เธอ
ผู้เดียว นะ
ความ ข้อง เกี่ยว นิด เดียว
ที่ฉัน มี
หาก แม้ แต่ ขอ เพียง
ให้เธอ นั้น
หมั่น ให้ ความ สำคัญ ต่อกัน...)

ฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-80เพลงฮิต MV และเพลงใหม่ๆ ล่าสุด mp3 ฟังเพลงออนไลน์ โค้ดเพลงhi5