MVฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-90 และเพลงใหม่ๆ

MV..เพลงพี่สาวครับ-ปิดเทอมใหญ่..หัวใจว้าวุ่น - พี่สาวครับ - จรัล มโนเพ็ชร

MV..เพลงพี่สาวครับ-ปิดเทอมใหญ่..หัวใจว้าวุ่น - พี่สาวครับ - จรัล มโนเพ็ชรเพลงพี่สาวครับ
ปิดเทอมใหญ่..หัวใจว้าวุ่น - พี่สาวครับ - จรัล มโนเพ็ชร
ดนตรี........
..ลันลันลัน ลา
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลันลัน ลา
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลันลันล้า
ลันลาล้าลันลัน ลา วู้ วู
..ปี้สาว ครับ สวัสดี ครับ ปี้ ครับ
จำน้องชาย คน นี้ ได้ ก่อ
จำได้ บ่ได้ ก็ บอก มา ลา ลา
..ปี้สาว ครับ ตอนนี้ผม
เป๋น หนุ่ม แล้ว ครับ
มีแม่หญิง มา ไล่ จับ
จะยับ เอาผม ไปเป็นแฟน ลา ลา
..เจอ กันเมื่อสอง สาม ปี ก่อน
ผม ยังละอ่อน และ ซน แก่น
ฮัก เป๋น ปี้สาว
บ่ได้เมาเอาเป๋นแฟน
ปี้ ก็ฮัก ผม เป็น น้อง จาย
..ปี้สาว ครับ
ตอน นี้ ผม ฮัก ปี้ แล้วครับ
จะฮักปี้ บ่ มี หน่าย
บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว ล่ะ
..ลันลันลัน ลา
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลันลัน ลา
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลันลันล้า
ลันลาล้าลันลัน ลา วู้ วู
..เจอ กัน เมื่อสอง สาม ปี ก่อน
ผม ยังละอ่อน และ ซน แก่น
ฮัก เป๋น ปี้สาว
บ่ได้เมาเอาเป๋นแฟน
ปี้ ก็ฮัก ผม เป็น น้อง จาย
..ปี้สาว ครับ
ตอน นี้ ผม ฮัก ปี้ แล้วครับ
จะฮักปี้ บ่ มี หน่าย
บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว ล่ะ
บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว ล่ะ
บ่อยากเป๋นน้องจายแล้ว
ลันลันลัน ลา
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลันลัน ลา
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลันลัน ลา
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลัน ล้า
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลันลัน ลา
ลัน ลา ลัน
ลัน ลัน ลัน ลา

ฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-80เพลงฮิต MV และเพลงใหม่ๆ ล่าสุด mp3 ฟังเพลงออนไลน์ โค้ดเพลงhi5