MVฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-90 และเพลงใหม่ๆ

MV..เพลงสาวเชียงใหม่

MV..เพลงสาวเชียงใหม่


เพลงสาวเชียงใหม่
เพลง สาวเชียงใหม่

ศิลปิน สุนทรี เวชานนท์
สาวเชียงใหม่
สุนทรี เวชานนท์.ข้าเจ้า เป็นสาวเชียงใหม่
แหมบ่ เต้าใด ก่จะเป็นสาวแล้ว
ตึงวัน มีบ่าวมาแอ่ว มาอู้ มาแซว
เปํนคน ละปูน
ข้าเจ้า จะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเชียงฮาย
ชื่อแก้วมาลูน
อ้ายป๋อง คนแป้เขี้ยวชุน
อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสม อ้ายมี
เปิ้นบอก ว่าจะมาขอ
ข้าเจ้าก่รอ มาแล้วเป๋นปี๋
ป้อแม่ ท่าปู๋สะลี
อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซบ หายสอย
ข้าเจ้า บ่เจื้อแหมแล้ว
จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย
ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย
ขายแหวน ขายสร้อย อยู่บนดอยปุย
.เปิ้นบอก ว่าจะมาขอ
ข้าเจ้าก่รอ มาแล้วเป๋นปี๋
ป้อแม่ ท่าปู๋สะลี
อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซบ หายสอย
ข้าเจ้า บ่เจื้อแหมแล้ว
จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย
ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย
ขายแหวน ขายสร้อย อยู่บนดอยปุย

ฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-80เพลงฮิต MV และเพลงใหม่ๆ ล่าสุด mp3 ฟังเพลงออนไลน์ โค้ดเพลงhi5