MVฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-90 และเพลงใหม่ๆ

MV..รางวัลแด่คนช่างฝัน - จรัล มโนเพ็ชร

MV..รางวัลแด่คนช่างฝัน - จรัล มโนเพ็ชรางวัลแด่คนช่างฝัน
- จรัล มโนเพ็ช
อย่ากลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำสัญญา
อย่าเปลื่ยนวาจา เมื่อเวลาแปรเปลื่ยนไป
ให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร
เดินทางไป อย่าหวั่นใครขวางกั้น
* มีดวงตะวัน ส่องเป็นแสงสีทอง
กระจ่างครรลอง ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์
เมื่อดอกไม้แย้มบาน ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น
คือรางวัล แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้เธอ
** บนทางเดินที่มีขวากหนาม
ถ้าเธอคร้ามถอย ไปฉันคงเก้อ
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ เพียงตัวเธอ
ไม่หนีไปเสียก่อน
*** จะปลอบดวงใจ ให้เธอหายร้าวราน
จะเป็นสะพาน ให้เธอเดินไปแน่นอน
จะเป็นสายน้ำเย็น ดับกระหายยามโหยอ่อน
คอยอวยพร ให้เธอสมดังหวังได้ นิรันดร์
(**,***,*)

ฟังเพลงฮิตในอดีตเพลงยุค70-80เพลงฮิต MV และเพลงใหม่ๆ ล่าสุด mp3 ฟังเพลงออนไลน์ โค้ดเพลงhi5